Polityka zwrotów

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje
1.1 Uczeń może złożyć reklamację w związku z działaniami Master Solution sprzecznymi
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać:
• imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia,
• określenie reklamowanej usługi,
• uzasadnienie.
1.2 Reklamację należy zgłosić w terminie roku od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
1.3 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy Biura Obsługi Klienta.

1.4 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpływu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku
uwzględnienia reklamacji,
w zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, Master Solution może dokonać zwrotu uiszczonych przez Ucznia
opłat, udzielić rabatów na zakup pakietów lub zapewnić dodatkowe, darmowe lekcje.

2.1 Klient może anulować zakupiony kurs bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem, anulacje dokonywane później niż 24h przed rozpoczęciem kursu nie skutkują rozwiązaniem umowy i środki nie podlegają zwrotom.

2.2 Aby anulować zakupiony kurs Klient musi wysłać wiadomość email na adres biuro@mastersolution.pl na 24h przed planowanym przyjazdem.

2.3 W przypadku anulowania kursu zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.