Polityka zwrotów

Reklamacje i zwroty 1. Reklamacje 1.1 Uczeń może złożyć reklamację w związku z działaniami Master Solution sprzecznymi z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: • imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia, • określenie reklamowanej usługi, • uzasadnienie. 1.2 Reklamację należy zgłosić w terminie roku od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 1.3 Reklamację należy … Czytaj dalej Polityka zwrotów